Sanofi

Termeni si conditii

MENȚIUNI LEGALE

Acest site stabilește instrucţiunile pentru utilizatorii de internet care vor vizita acest website.
Fiecare utilizator îşi asumă răspunderea pentru utilizarea acestui site. Prin vizitarea site-ului acceptaţi următoarele clauze ce pot fi modificate de Sanofi Romania SRL. Această prevedere se aplică tuturor utilizatorilor.
Sanofi Romania SRL susţine doar prescripţiile medicale care corespund rezumatului caracteristicilor produsului.

1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Acest website este deţinut şi rulat de Sanofi Romania SRL (în continuare “sanofi”). Toate materialele, inclusiv mărcile înregistrate, logo-urile şi denumirile de domenii postate pe website localizate pe www.despreconstipatie.ro în continuare “Societatea”) sunt protejate prin legislaţia aplicabilă privind proprietatea intelectuală şi sunt deţinute sau se permite utilizarea acestora de către Sanofi sau sucursalele acesteia.
Materialele de pe website nu pot fi copiate, reproduse, modificate, republicate, încărcate, denaturate, transmise sau distribuite în niciun fel, total sau parţial, fără acordul anterior al sanofi, cu excepţia unei singure copii pe care o puteţi descărca în calculatorul dumneavoastră pentru uz personal, non-comercial, cu condiţia să respectaţi drepturile de proprietate intelectuală şi orice alte drepturi menţionate.
Următoarea notificare va apărea pe toate copiile parţiale sau totale ale cuprinsului Site-ului: “COPYRIGHT 2017–2018 – Sanofi Romania SRL – TOATE DREPTURILE REZERVATE”.
Sanofi îşi rezervă dreptul de a aplica în instanţă drepturile sale împotriva încălcării proprietăţii intelectuale.

2. NATURA INFORMAȚIILOR

Informaţiile, în special informaţiile financiare incluse pe website, nu vor fi considerate ca invitaţie la investiţie şi nu vor fi interpretate ca publicitate sau ofertă publică.
În anumite cazuri extrasele din opiniile experţilor cu privire la o anumită zonă din cuprinsul website-ului pot fi postate pe website-uri. Aceste informaţii reprezintă doar opiniile respectivilor experţi sau ale ziarului. Aceşti experţi nu sunt angajaţii Sanofi iar Sanofi nu îi plăteşte pentru utilizarea opiniei. Sanofi nu este responsabilă pentru acurateţea sau caracterul complet al informaţiilor prevăzute în aceste materiale. Opinia expertului reflectă doar punctul de vedere personal al respectivului expert, şi nu va fi considerată, în niciun caz, opinia sau responsabilitatea Sanofi.
Sanofi va lua toate măsurile pentru a se asigura că informaţiile postate pe website sunt actualizate, reale şi corecte. Deşi website-ul este disponibil şi utilizatorilor din alte ţări, informaţiile postate pe acesta sunt valabile doar pe teritoriul României.
Sanofi nu garantează autenticitatea materialelor şi renunţă în mod clar la responsabilitatea şi angajamentul faţă de informaţiile furnizate pe aceste site-uri. Nici Sanofi şi nici altă parte implicată în realizarea şi funcţionarea website-ului nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor website-ului, care pot să apară direct, indirect sau incident la vizitarea website-ului.
Mai mult, site-ul conţine informaţii cu privire la sănătatea, stilul de viaţă, domeniul medical şi diverse tipuri de tratamente medicale rezervate exclusiv uzului uman. Aceste date sunt doar informative şi nu vor înlocui sfaturile medicului dumneavoastră sau al altui profesionist în domeniul medical sau al sănătăţii. Nu trebuie să utilizaţi aceste informaţii pentru diagnosticarea bolilor sau problemelor de sănătate sau pentru a vi se prescrie vreun medicament descris pe site. Trebuie să consultaţi întotdeauna medicul sau alt profesionist în domeniul sănătăţii!

3. LEGĂTURĂ CĂTRE ALTE SITE-URI

Sanofi nu va răspunde pentru site-ul unui terţ care poate fi accesat prin intermediul website-ului Sanofi . Nu putem controla conţinutul acestor site-uri ale terţilor care sunt total independente de Sanofi . Existenţa unei legături între website si site-urile oricăror terţi nu implică în niciun fel faptul că Sanofi aprobă conţinutul acelor site-uri sau utilizarea cuprinsului lor.
Website-urile externe pot avea hyperlink-uri ce duc la website-ul nostru. Niciun astfel de hyperlink nu va fi instalat fără acordul anterior al Sanofi . În orice caz, Sanofi nu va fi responsabilă pentru indisponibilitatea unui astfel de site extern şi nu va revizui, controla, aproba sau nu va fi responsabilă pentru cuprinsul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile sau accesibile prin intermediul site-ului.

4. NOTIFICARE DE PROTEJARE A DATELOR

În timp ce oferă anumite informaţii prin care pot fi identificaţi la vizitarea anumitor secţiuni de pe website, utilizatorii sunt de acord că Sanofi poate utiliza aceste informaţii pentru a-i identifica.
Sanofi va respecta datele personale ale utilizatorilor care vizitează website-ul. Vom utiliza aceste informaţii despre dumneavoastră în primul rând pentru a onora serviciile pe care doriţi să le utilizaţi şi în al doilea rând pentru a vă sta la dispoziţie ca societate.
Gestionarea, procesarea şi transmiterea datelor dumneavoastră private şi speciale (denumite împreună datele personale) se vor realiza conform prevederilor Legii nr. 677/2001 cu privire la procesarea datelor personale.
Sanofi poate transmite datele personale către entități afiliate din Grupul Sanofi precum și furnizorilor externi de servicii (cum ar fi furnizorii de resurse IT, organizațiile de cercetare, agenții de marketing, furnizorii de servicii IT etc.) care oferă asistență Societății în prelucrarea Datelor cu caracter personal situati in Zona Economică Europeană. De asemenea, unii destinatari pot fi situați în țări din afara Zonei Economice Europene unde legislatia relevanta este recunoscuta ca adecvata de catre Comisia Europeana (De ex. Datapipe, Inc. 125 Belmont Drive, Somerset NJ, 08873 – United States).
Protejarea datelor personale pe durata gestionării şi procesării datelor este asigurată la acelaşi nivel ca şi în România.
Dumneavoastră, ca persoană privată în cauză, aveţi dreptul de a cunoaşte tipul de date personale pe care le deţinem despre dumneavoastră şi orice modificare pe care le-o vom aduce.
De asemenea, aveţi dreptul de (i) acces la Datele cu caracter personal, (ii) a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, (iii) de opoziție la prelucrarea acestora, (iv) a nu fi supus unei decizii individuale luate prin mijloace automate, și, începând cu data aplicării Regulamentului general privind protecția datelor (25 mai 2018), dreptul de (v) a obține de la Societate ștergerea Datelor mele cu caracter personal ("dreptul de a fi uitat"), precum și (vi) dreptul la portabilitatea datelor și (vii) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în măsura permisă de legea aplicabilă.
Aceste drepturi se pot materializa prin solicitarea în acest sens transmisă către Sanofi Romania SRL, la următoarea adresă de e-mail: eduard.prisacariu@sanofi.com.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Sanofi va lua toate măsurile pentru a se asigura de corectitudinea şi actualizarea informaţiilor postate pe website-ul nostru şi de conformarea la legislaţia aplicabilă. Societatea îşi rezervă dreptul de a schimba cuprinsul website-ului în orice moment şi fără nicio notificare anterioară. Cu toate acestea, Sanofi nu poate garanta integral corectitudinea, precizia, actualizarea sau caracterul exhaustive al informaţiilor puse la dispoziţie pe acest website.
Drept urmare şi cu excepţia daunelor directe rezultate din conduita ilicită intenţionată sau neglijenţă majoră din partea Sanofi, aceasta din urmă nu poate fi responsabilă pentru:
Incorectitudinea sau omiterea informaţiilor de pe website; Orice daună rezultată din accesul neautorizat al unei terţe părţi care duce la modificarea informaţiilor sau materialelor furnizate pe website;
La modul general, pentru orice daună, directă sau indirectă, indiferent de cauza, originea, natura sau consecinţa acesteia, chiar dacă Sanofi a prevăzut o astfel de daună, care a apărut din cauza (i) accesării/neaccesării site-ului, (ii) utilizării site-ului timp în care calculatorul sau produsul dumneavoastră a fost virusat şi/sau (iii) încrederii în informaţiile furnizate direct sau indirect pe site.
Limitarea răspunderii nu exonerează Sanofi de conformarea la legislaţia şi decretele aplicabile.

6. ACCES LA WEBSITE

Admiteţi că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca website-ul să nu includă erori şi că sanofi nu poate fi responsabilă în acest sens, (ii) erorile pot duce la indisponibilitate temporară a website-ului şi că (iii) funcţionarea site-ului poate fi influenţată negativ de circumstanţe ce nu pot fi controlate de Sanofi precum, spre exemplu, legături de transmisie şi telecomunicare între sanofi şi dumneavoastră şi între Sanofi şi alte sisteme şi reţele. Sanofi şi/sau furnizorii acesteia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau întrerupă accesul la întregul sau o parte din website pentru a realiza lucrări de întreţinere şi/sau aduce îmbunătăţiri şi/sau schimbări website-ului. Sanofi nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea accesului la website.

7. COOKIES

Pe website-ul nostru, cookies vă pot face vizita mai confortabilă. Cookie este un fişier text foarte mic instalat de un server pe hard diskul dumneavoastră. Cookie este modul de identificare şi nu poate fi executat ca un cod şi nu poate transporta viruşi. Este unic pentru fiecare utilizator şi poate fi citit doar de serverul care l-a instalat. Pagina web utilizează cookie pentru a vă memora. Trebuie să ştiţi că doar cookie nu este suficient să vă identificăm.
Pagina noastră web utilizează aşa-numitele cookies durabile.
Acestea ne permit să vă recunoaştem atunci când ne vizitaţi din nou.
Acestea vă permit să vizitaţi mai uşor conţinuturi noi sau deja vizitate în timpul vizitei repetate.
Acestea ajută la colectarea unor cifre anonime care ne ajută să cunoaştem modul de vizitare a website-ului. Datele statistice sunt utilizate pe durata dezvoltării website-ului.
Nu vă putem identifica personal.

8. INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Informaţiile postate pe website-ul nostru pot conţine referiri directe sau indirecte la produsul, programele şi serviciile Sanofi care nu sunt disponibile în anumite ţări sau regiuni, sau care sunt vândute sub o altă marcă, sau care sunt supuse diverselor regulamente şi condiţii de utilizare de la o ţară la alta. Aceste referinţe nu implică nicio intenţie a Sanofi de a vinde aceste produse, programe sau servicii în ţara dumneavoastră. Vă rugăm să consultaţi filiala locală a Sanofi sau partenerul dumneavoastră comercial Sanofi pentru informaţii cu privire la produsele, programele şi serviciile disponibile în regiunea/ţara dumneavoastră.

9. LEGISLAȚIA GUVERNANTĂ

Website-ul şi cuprinsul acestuia sunt guvernate de legislaţia română. Toate disputele cu privire la website sau cuprinsul acestuia vor fi soluţionate de instanţele competente din România.

10. MENȚIUNI LEGALE – Tipărire

10.1 Editor Site: Sanofi (adresa: Str. Gara Herastrau nr. 4, Cladirea B, Etajul 8-9; Sector 2, 020334, Bucureşti)

10.2 Director Editorial: Andreea CARDER

10.3 Hosting Site: Datapipe

11. Credite foto: Sanofi Romania achizitionate prin Boehringer Ingelheim.

Toate drepturile de autor sau creditele pentru poze, fotografii, video sunt rezervate.